Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 11

Historia wersji programu Sprzedaż i Magazyn (11)

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.183.2016(30. września 2016)
Umożliwiono korygowanie rachunków zakupowych oraz umożliwiono zmianę dat niezamkniętych inwentaryzacji. Ponadto umożliwiono kopiowanie wielu faktur oraz wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie procesów obliczeń.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.182.2016(23. września 2016)
Dodano możliwość wygenerowania zestawienia marży według osób wystawiających dokument oraz wprowadzono pełne naliczenie marży i narzutu w dokumentach sprzedaży na których znajdują się towary złożone ze składników. Ponadto wprowadzono mechanizm zabezpieczający w przypadku próby sprzedaży towaru składającego się ze składników dla którego przekroczona zostanie ilość dostępnych w magazynie składników oraz zmodyfikowano sposób aktualizacji aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.181.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.180.2016(8. września 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.179.2016(2. września 2016)
Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.178.2016(18. sierpnia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.177.2016(12. sierpnia 2016)
Na oknie zestawienia nierozliczonych dokumentów dodano filtr dat umożliwiający ograniczanie wyświetlanych danych według wskazanego zakresu terminów płatności. Ponadto na wydruku rejestru dokumentów dodano informacje o wybranym zakresie dat i rodzaju dokumentów z jakich sporządzany jest wydruk.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.176.2016(22. lipca 2016)
Umożliwiono realizację dostaw wewnątrzwspólnotowych i faktur eksportowych z faktury VAT proformy, oferty walutowej i zamówienia walutowego.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.175.2016(1. lipca 2016)
Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę. Zmiana ma na celu dostosowanie programu do wymogów stawianych przez specyfikacje Jednolitego Pliku Kontrolnego, który to plik wymaga stosowania tych informacji.
Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.174.2016(15. czerwca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.