Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2022 » Wersja 5.399.2022

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 5.399.2022

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. listopada 2022)

 • Umożliwiono zarządzanie poświadczeniami w Krajowym Systemie e-Faktur czyli dodawanie i usuwanie użytkowników oraz nadawanie i odbieranie im praw. W Konfiguracji w zakładce "Krajowy System e-Faktur" dodano przycisk "Poświadczenia", którego wciśnięcie powoduje otwarcie okna umożliwiającego zarządzanie poświadczeniami. Aby można było zobaczyć listę użytkowników lub nadawać im i odbierać uprawnienia należy zalogować się do systemu na użytkownika posiadającego uprawnienia właścicielskie lub prawa do przeglądania i/lub nadawania poświadczeń. Lista zawiera wpisanych do systemu użytkowników po NIPach, PESELach lub Tokenach oraz zależną od niej listę poszczególnych uprawnień. Przy użyciu przycisków "Dodaj" oraz "Usuń" możliwe jest dodawanie i usuwanie użytkowników oraz generowanie tokenów autoryzujących oraz przydzielanie lub odbieranie praw do wykonywania poszczególnych operacji takich jak dodawanie lub przeglądanie faktur, nadawanie lub odbieranie poświadczeń etc.
 • Zmodyfikowano oprocentowanie stosowane przy generowaniu not odsetkowych w transakcjach handlowych.

 • Zmiany w późniejszej wersji 5.400.2022 z dnia 25. listopada 2022

  Wprowadzono zmiany poprawiające jakość komunikacji i integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 5.398.2022 z dnia 4. listopada 2022

  Umożliwiono sporządzenie dodatkowego wydruku do dokumentu sprzedaży zawierającego zestawienie sprzedanych towarów w cenach zakupu oraz wprowadzono poprawki w zakresie wysyłki faktur e-mailem mające na celu poprawę jakości generowanej wiadomości oraz poprawę współczynnika doręczeń. Więcej informacji...

 • Zmiany w poszczególnych latach:
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT

Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek

Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga

Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt

Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość

Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace

Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji