Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2021 » Wersja 4.344.2021

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.344.2021

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. maja 2021)

 • Umożliwiono żądanie wysłania potwierdzenia przeczytania wiadomości przez odbiorcę w przypadku wysyłki faktur e-mailem. Na oknie wysyłki faktur e-mailem dodano przełącznik "Poproś odbiorcę wiadomości o przysłanie potwierdzenia odbioru", którego włączenie powoduje próbę wymuszenia na odbiorcy wysłania potwierdzenia przeczytania wiadomości.
 • Wprowadzono poprawki w formularzach JPK_V7M oraz JPK_V7K poprawiające walidację wprowadzanych danych oraz dodatkową weryfikację przed dokonaniem wysyłki.
 • Na formularzach JPK_V7M oraz JPK_V7K rozszerzono o ilość dni terminu opisy pól numer 56, 57 i 58 dotyczących terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT na rachunek podatnika.
 • Na wydrukach zestawień pod tytułami zestawień dodano dane firmy z Konfiguracji programu.
 • Na wydrukach standardowych (kontrahentów, towarów i usług, rejestru faktur, itp.) pod tytułami wydruków dodano dane firmy z Konfiguracji programu.
 • Usprawniono działanie filtra na oknach "Kontrahenci" oraz "Towary i usługi" w przypadku filtrowania danych po polach dodatkowych.

 • Zmiany w późniejszej wersji 4.345.2021 z dnia 18. maja 2021

  Umożliwiono grupowe modyfikowanie cen towarów lub usług oraz drukowanie etykiet towarowych. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 4.343.2021 z dnia 23. kwietnia 2021

  Umożliwiono wybór czy dokumentom generowanym na podstawie transakcji Allegro nadawane mają być aktualne daty czy daty zgodne z momentem dokonania zakupu na Allegro. Więcej informacji...


 • Zmiany w poszczególnych latach:
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011