Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2021 » Wersja 4.341.2021

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.341.2021

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. kwietnia 2021)

  • Wprowadzono obsługę opłat od środków spożywczych zwanych potocznie "podatkiem cukrowym". Na oknie dodawania lub edycji towaru dodano zakładkę "Podatek cukrowy". Zakładka zawiera wszelkie niezbędne pola potrzebne do oszacowania kwoty opłaty od danego towaru takie jak: zawartość cukru w 100 ml napoju, ilość napoju w podstawowej jednostce miary, wskazanie czy napój zawiera co najmniej 20% soku, słodziki oraz kofeinę lub taurynę. Uwaga! Wyliczona kwota opłaty nie jest doliczana do ceny sprzedawanych towarów. Ceny towarów należy powiększyć indywidualnie niezależnie od faktu czy opłata dla danego towaru została oszacowana. W przypadku gdy zostanie sprzedany co najmniej jeden towar ze wskazaniem, że podlega on opłacie od środków spożywczych na głównym pasku przycisków pojawia się przycisk "Opłata cukrowa" po wybraniu, którego otwierane jest zestawienie opłat od środków spożywczych z możliwością wskazania miesiąca. Zestawienie zawiera zgrupowanie wszystkich niezbędnych danych do wypełnienia deklaracji CUK-1.
  • Ponadto na oknie "Stany na dany dzień" dostępnym spod prawego przycisku myszy na oknie "Towary i usługi" dodano kolumny "Wartość netto według średniej ceny z ostatnich dostaw na dzień [zł]" oraz "Wartość brutto według średniej ceny z ostatnich dostaw na dzień [zł]". Informacje te pozwalają oszacować wartość magazynu na dany dzień w cenach zakupu.

Zmiany w późniejszej wersji 4.342.2021 z dnia 10. kwietnia 2021

Wprowadzono zmianę nadawania dat sprzedaży dokumentom generowanym na podstawie transakcji Allegro. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.340.2021 z dnia 17. marca 2021

Umożliwiono filtrowanie historii obrotu towarem po kontrahencie oraz poprawiono jakość tłumaczenia interfejsu dla języków polskiego i ukraińskiego. Więcej informacji...