Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2020 » Wersja 4.312.2020

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.312.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. sierpnia 2020)

  • Na dokumentach nominowanych w walutach obcych (fakturach walutowych sprzedaży i zakupu, dostawach wewnątrzwspólnotowych, nabyciach wewnątrzwspólnotowych, fakturach eksportowych) umożliwiono zdefiniowanie kraju nabywcy i odbiorcy. Pola wyboru z listą krajów dostępne są na oknie dodawania lub edycji dokumentów w sekcji "Nabywca" oraz "Odbiorca" pod polem z kodem pocztowym i miejscowością. Lista krajów jest predefiniowana i zawiera domyślnie wszystkie państwa Europy oraz USA, Kanadę, Chiny, Indie i Japonię. Listę tę jednak można zdefiniować samodzielnie oraz spersonalizować w Słowniki - Kraje...
  • Na oknie edycji towaru w oknie "Towary i usługi" dodano pole "Stan minimalny" pozwalające na wprowadzenie wartości liczbowej. Gdy stan towaru jest niższy od zdefiniowanej wartości minimalnej to taki towar na oknie towarów i usług wyświetlany jest czerwoną czcionką sygnalizując tym samym osiągnięcie przez kartotekę zadanego stanu minimalnego.
  • W związku z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych zmodyfikowano procent odsetek liczony od 1. lipca 2020 w notach odsetkowych. Noty odsetkowe dostępne są pod prawym przyciskiem myszy na oknie rejestru faktur pod opcją Drukuj - Drukuj notę odsetkową - Nota odsetkowa w transakcjach handlowych... Od dnia 1. lipca 2020 wysokość odsetek ustawowych w transakcjach handlowych wynosi 10,1% w skali roku.

Zmiany w późniejszej wersji 4.313.2020 z dnia 13. sierpnia 2020

W związku z pojawieniem się możliwości wskazania na dokumentach kraju kontrahenta uaktualniono translator, aby nazwy krajów na wydruku odpowiadały językowi w jakim generowana jest dokument. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.311.2020 z dnia 24. lipca 2020

Dodano słownik krajów oraz umożliwiono zdefiniowanie kraju kontrahentów. Ponadto dodano możliwość zdefiniowania dowolnego terminu płatności na wezwaniach do zapłaty. Więcej informacji...