Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019 » Wersja 3.287.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.287.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. grudnia 2019)

  • Zmieniono algorytm generowania plików JPK_FA do wersji trzeciej (JPK_FA), który jest aktualnie obowiązującym. Dzięki zmianom w strukturze nowej wersji JPK_FA możliwe stało się generowanie pliku zbiorczego w różnych walutach co w poprzednich wersjach JPK_FA było niemożliwe. JPK_FA jest plikiem zawierającym szczegóły konkretnej faktury lub grupy faktur. Generowany jest i wysyłany na konkretne żądanie organów kontroli skarbowej na potrzeby np. kontroli krzyżowej. Aby utworzyć plik JPK_FA na podstawie faktury należy na oknie "Rejestr rachunków" zaznaczyć fakturę (lub grupę faktur), a następnie spod prawego przycisku myszy lub głównego menu "Dane" wybrać opcję "Generuj jednolity plik kontrolny JPK_FA...".
  • Wprowadzono cztery nowe zestawienia sprzedaży: "Częstotliwość sprzedaży według towarów i usług", "Częstotliwość sprzedaży według kategorii", "Częstotliwość sprzedaży według jednostek miar" oraz "Częstotliwość sprzedaży według cechy". Zestawienia te umożliwiają zliczenie w zadanych okresach na ilu dokumentach występują dane kartoteki, kategorie, jednostki miar lub cechy. Nie są tu brane pod uwagę sprzedane ilości lecz ilości dokumentów na których wystąpiła zadana sprzedaż.