Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019 » Wersja 3.284.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.284.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 28. października 2019)

  • Na oknie edycji dokumentu dodano zakładkę "Split payment" zawierającą pola dodatkowe związane z mechanizmem podzielonej płatności. Na zakładce znajduje się przełącznik "Stosuj mech. podzielonej płatności" oraz lista subkont VAT zdefiniowanych w Konfiguracji w zakładce "Konta bankowe". W przypadku zaznaczenia ww. przełącznika na wydruku umieszczana jest adnotacja "Mechanizm podzielonej płatności" oraz umieszczane jest numer subkonta VAT.
  • Na oknie "Rejestr faktur" dodano opcjonalną kolumnę "Split payment" zawierającą informację czy dany dokument stosuje metodę podzielonej płatności.
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano przełącznik "Przy dodawaniu nowych dokumentów domyślnie zaznaczaj Split payment". Włączenie przełącznika powoduje, że każdy nowo dodawany dokument domyślnie jest z mechanizmem podzielonej płatności.
  • Zmodyfikowano algorytm fakturowania transakcji z Allegro. Dotychczas kartoteki z aukcjami wiązane były po nazwie aukcji i nazwie kartoteki bądź poprzez tytuły aukcji zdefiniowane w programie w towarach i usługach. Obecnie możliwe jest także wiązanie kartotek poprzez identyfikatory towarów w zewnętrznych systemach zdefiniowane po stronie Allegro.