Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019 » Wersja 3.282.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.282.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. października 2019)

  • Uzależniono wyświetlanie na fakturach adnotacji "Metoda podzielonej płatności" od kwoty faktury oraz sposoby płatności. Aby adnotacja była widoczna wartość faktury musi opiewać na co najmniej 15000 zł, musi być odznaczony przełącznik "Zapłacono" oraz w Konfiguracji w zakładce "Konta bankowe" być zostać zdefiniowane konto VAT.
  • Wprowadzono udogodnienie polegające na opcjonalnym zapisaniu ustawień wydruku. Dotychczas rozmiar papieru oraz orientacja wydruku pobierane były z domyślnych ustawień Windows. W przypadku dokonania zmian nie były one zapamiętywane i przy kolejnym uruchomieniu programu znowu były pobierane z sytemu. Obecnie przy zmianie rozmiaru papieru lub orientacji wydruku program proponuje zapisanie ustawień dzięki czemu przy kolejnym uruchomieniu pamięta ostatnie ustawienia.