Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019 » Wersja 3.273.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.273.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 19. lipca 2019)

 • Umożliwiono szybką konwersję faktur zakupowych na faktury sprzedażowe. W przypadku zaznaczenia istniejącej faktury zakupowej (faktura zakupowa, faktura zakupowa walutowa, WNT) i kliknięcia przycisku "Realizuj dokument" otwiera się okno wyboru dokumentu do realizacji pozwalające na wybranie dokumentu sprzedaży jaki ma zostać utworzony (faktura sprzedaży, faktura sprzedaży walutowa, WDT). Po dokonaniu wyboru tworzy się analogiczny dokument sprzedaży zawierający skopiowane pozycje z faktury zakupowej. Skopiowany dokument zawiera ceny z faktury zakupowej więc należy pamiętać o skorygowaniu cen. Opcja przeznaczona jest do wykorzystania w sytuacjach szybkiej odsprzedaży lub refakturowania zakupionego towaru.
 • Dodano obsługę nowego dokumentu - Faktura procedura marży walutowa. Dokument domyślnie jest niewidoczny. Aby wystawić taki dokument należy albo kliknąć przycisk "Więcej" na oknie wyboru dokumentu do dodania lub włączyć jego dostępność w "Słowniki" - "Ustawienia dokumentów" - "Faktura procedura marży walutowa" - "Dokument widoczny" - Tak.
 • W związku ze zmianą od sierpnia 2019 oznaczeń stawek VAT w drukarkach fiskalnych wprowadzono opcję wyboru rodzaju oznaczeń. W Konfiguracji w zakładce "Drukarka fiskalna" dodano parametr "Oznaczenia stawek VAT w drukarce" umożliwiający wybór pomiędzy "Określone przez użytkownika", "Obowiązujące do 31. lipca 2019" oraz "Obowiązujące od 1. sierpnia 2019". Ustawienie ww. parametru zmienia ustawienia stawek VAT w "Słowniki" - "Stawki VAT". Na mocy nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816 od 1. sierpnia 2019 podatnicy, prowadząc ewidencję na kasach rejestrujących, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku VAT, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób (§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia):

  a) literze "A" – jest przypisana stawka podstawowa podatku VAT w wysokości 22% albo 23%,

  b) literze "B" – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 7% albo 8%,

  c) literze "C" – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 5%,

  d) literze "D" – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 0%,

  e) literze "E" – jest przypisane zwolnienie od podatku VAT,

  f) literze "F" i "G" – są przypisane pozostałe stawki podatku VAT, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, tj. gdzie podstawą opodatkowania jest marża, czyli usług turystyki, a także dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży.

Zmiany w późniejszej wersji 3.274.2019 z dnia 30. lipca 2019

Umożliwiono wysyłkę JPK_VAT z użyciem danych autoryzujących bezpośrednio z aplikacji bez użycia zewnętrznych bramek oraz umożliwiono wysyłkę raportu o błędzie pliku JPK ze schematem. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.272.2019 z dnia 8. lipca 2019

Dla firm stosujących w rozliczeniach z kontrahentami subkonta bankowe umożliwiono wskazywanie na dokumentach numeru konta do rozliczeń przypisanego poszczególnym kontrahentom. Ponadto umożliwiono dodanie własnych uwag do dokumentów nie drukowanych na dokumentach oraz dodano zestawienia sprzedaży i zakupów rozliczonych. Więcej informacji...