Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019 » Wersja 3.271.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.271.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. czerwca 2019)

  • Wprowadzono zmianę zachowania programu podczas zapisu danych kontrahenta z poziomu dokumentów zakupowych w przypadku korzystania z programu z aktywną opcją "Podczas zapisu dokumentu proponuj dodanie kontrahenta do bazy danych" konfiguracji z zakładki "Kontrahenci". Zmiana polega na zapisywaniu do danych kontrahenta również numeru rachunku bankowego kontrahenta podanego na fakturze, który obecnie nie był zapisywany.
  • Na oknie rejestru wysłanych dokumentów JPK dostępnego z poziomu głównego menu "Dane" - "Rejestr wysłanych dokumentów JPK..." dodano kolumnę "Okres" zawierającą informację na temat zakresu dat jaki obejmuje wysłany jednolity plik kontrolny (JPK).

Zmiany w późniejszej wersji 3.272.2019 z dnia 8. lipca 2019

Dla firm stosujących w rozliczeniach z kontrahentami subkonta bankowe umożliwiono wskazywanie na dokumentach numeru konta do rozliczeń przypisanego poszczególnym kontrahentom. Ponadto umożliwiono dodanie własnych uwag do dokumentów nie drukowanych na dokumentach oraz dodano zestawienia sprzedaży i zakupów rozliczonych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.270.2019 z dnia 23. czerwca 2019

Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA, która obowiązywać będzie od 1. lipca 2019 r. oraz umożliwiono korygowanie faktur zaliczkowych zakupowych nominowanych w złotówkach oraz walucie. Ponadto wprowadzono udogodnienia w zakresie ergonomii obsługi programu. Więcej informacji...