Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019 » Wersja 3.270.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.270.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 23. czerwca 2019)

  • Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA czyli jednolitego pliku kontrolnego reprezentującego fakturę (lub faktury) generowanego na żądanie organów kontroli skarbowej. Nowa struktura będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Faktury wystawione przed tą datą powinny być raportowane od 1 lipca już według nowej struktury. W celu wygenerowania pliku JPK_FA należy na oknie "Rejestr faktur" zaznaczyć jedną (lub wiele faktury), a następnie z menu głównego "Dane" wybrać opcję "Utwórz jednolity plik kontrolny (JPK_FA)...".
  • Wprowadzono możliwość korygowania faktur zaliczkowych zakupowych nominowanych w złotówkach i walucie obcej. W celu wystawienia korekty dla faktury zaliczkowej zakupu należy zaznaczyć korygowany dokument na oknie "Rejestr faktur", a następnie kliknąć na pasku przycisków przycisk "Koryguj". Można również wybrać dokument podczas dodawania nowego dokumentu z użyciem opcji "Dodaj".
  • Wprowadzono udogodnienie w zakresie ergonomii polegające na możliwości szybkiego otwarcia okna edycji pozycji dokumentu na oknie dodawania lub edycji dokumentu klawiszem Enter.

Zmiany w późniejszej wersji 3.271.2019 z dnia 30. czerwca 2019

Wprowadzono zmiany zachowania programu podczas zapisu danych kontrahenta z poziomu dokumentów zakupowych oraz dodano kolumnę zawierającą okres jakiego dotyczy wysyłka JPK na oknie rejestru wysłanych dokumentów. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.269.2019 z dnia 2. czerwca 2019

Umożliwiono wyłączenie grupowania tych samych kartotek podczas realizacji dokumentów czyli transformacji np. kilku WZ wystawionych temu samemu kontrahentowi do zbiorczej faktury. Więcej informacji...