Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 2 » Zmiany w wersji 3.270.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.270.2019

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-06-23)

  • Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA czyli jednolitego pliku kontrolnego reprezentującego fakturę (lub faktury) generowanego na żądanie organów kontroli skarbowej. Nowa struktura będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Faktury wystawione przed tą datą powinny być raportowane od 1 lipca już według nowej struktury. W celu wygenerowania pliku JPK_FA należy na oknie "Rejestr faktur" zaznaczyć jedną (lub wiele faktury), a następnie z menu głównego "Dane" wybrać opcję "Utwórz jednolity plik kontrolny (JPK_FA)...".
  • Wprowadzono możliwość korygowania faktur zaliczkowych zakupowych nominowanych w złotówkach i walucie obcej. W celu wystawienia korekty dla faktury zaliczkowej zakupu należy zaznaczyć korygowany dokument na oknie "Rejestr faktur", a następnie kliknąć na pasku przycisków przycisk "Koryguj". Można również wybrać dokument podczas dodawania nowego dokumentu z użyciem opcji "Dodaj".
  • Wprowadzono udogodnienie w zakresie ergonomii polegające na możliwości szybkiego otwarcia okna edycji pozycji dokumentu na oknie dodawania lub edycji dokumentu klawiszem Enter.