Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019 » Wersja 3.269.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.269.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. czerwca 2019)

W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano przełącznik "Podczas realizacji dokumentów grupuj te same towary i usługi", który domyślnie jest włączony. Dotychczas podczas realizacji np. zbiorczej faktury z wielu dokumentów WZ wystawionych dla tego samego kontrahenta kartoteki o tych samych nazwach były grupowane jeśli się powtarzały na kilku WZ (o ile występowały pod tymi samymi nazwami, cenami, PKWiU oraz stawkami VAT), a ich ilości były sumowane. Wyłączenie ww. parametru powoduje, że podczas realizacji pozycje nie są grupowane i na zbiorczym dokumencie i wystąpią osobno.