Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019 » Wersja 3.269.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.269.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. czerwca 2019)

W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano przełącznik "Podczas realizacji dokumentów grupuj te same towary i usługi", który domyślnie jest włączony. Dotychczas podczas realizacji np. zbiorczej faktury z wielu dokumentów WZ wystawionych dla tego samego kontrahenta kartoteki o tych samych nazwach były grupowane jeśli się powtarzały na kilku WZ (o ile występowały pod tymi samymi nazwami, cenami, PKWiU oraz stawkami VAT), a ich ilości były sumowane. Wyłączenie ww. parametru powoduje, że podczas realizacji pozycje nie są grupowane i na zbiorczym dokumencie i wystąpią osobno.

Zmiany w późniejszej wersji 3.270.2019 z dnia 23. czerwca 2019

Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA, która obowiązywać będzie od 1. lipca 2019 r. oraz umożliwiono korygowanie faktur zaliczkowych zakupowych nominowanych w złotówkach oraz walucie. Ponadto wprowadzono udogodnienia w zakresie ergonomii obsługi programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.268.2019 z dnia 24. maja 2019

Umożliwiono sporządzenie wydruków faktur sprzedażowych nominowanych w walutach obcych w językach czeskim lub słowackim. Są to już kolejne języki obok polskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego oraz rosyjskiego w których można sporządzać wydruki. Więcej informacji...