Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2019 » Wersja 3.260.2019

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.260.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 26. lutego 2019)

  • Dodano kolumnę z kodem kreskowym towaru na oknach "Zestawienie sprzedaży i zakupów według pozycji dokumentów" oraz "Zestawienie towarów sprzedanych lub zakupionych od kontrahenta" dostępnych spod prawego przycisku myszy spod okien odpowiednio "Rejestr faktur" oraz "Kontrahenci".
  • W Konfiguracji w zakładce "Drukarka fiskalna" dodano opcję "Wysyłaj numery systemowe do drukarki" umożliwiającą włączenie lub wyłączenie wysyłania do drukarki fiskalnej informacji o numerze dokumentu w programie, który to numer drukowany jest na paragonie pod postacią numeru systemowego.
  • Dodano informację o rodzaju dokumentu na belce tytułowej okna dodawania lub edycji dokumentu.
  • Wprowadzono udogodnienie polegające na domyślnym ustawianiu na oknie dodawania towaru lub usługi kategorii ustawionej w nadrzędnym oknie "Towary i usługi". Zmiana ma na celu przyśpieszenie i ułatwienie tworzenia listy towarów i usług.