Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2018 » Wersja 3.253.2018

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.253.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 9. listopada 2018)

  • Umożliwiono wskazanie na zamówieniach daty sprzedaży (daty dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi). Pole wyboru daty dostępne jest na oknie dodawania lub edycji zamówienia obok pola daty wystawienia.
  • Wprowadzono możliwość sortowania wydruku inwentaryzacji według dowolnej kolumny. Domyślnie arkusz tworzy się z pozycjami posortowanymi według nazw towarów. W celu posortowania tabeli według innych kryteriów należy na oknie edycji inwentaryzacji kliknąć w nazwę kolumny według, której mają zostać posortowane towary.
  • W celu usprawnienia procesu inwentaryzacji polegającego na poprawianiu ilości stwierdzonych zmieniono zachowanie programu polegające na automatycznym podświetlaniu pola "Ilość stwierdzona" po wybraniu opcji "Zmień" w kontekście danego towaru z arkusza inwentaryzacji.
  • Na oknie generowania plików JPK_FA, JPK_MAG oraz JPK_VAT dodano opcję "Sprawdź zgodność pliku JPK ze schematem" (domyślnie włączoną) umożliwiającą wyłączenie sprawdzania zgodności wygenerowanego pliku ze schematem.
  • W celu poprawienia estetyki wydruków umożliwiono opcjonalne drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu czyli płynnego przejścia z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego. W celu włączenia drukowania gradientu w nagłówkach należy w Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" włączyć opcję "Nagłówki w formie gradientu".

Zmiany w późniejszej wersji 3.254.2018 z dnia 23. listopada 2018

W celu usprawnienia procesu inwentaryzacji wprowadzono oznaczanie pozycji inwentaryzacji na oknie edycji kolorami oraz umożliwiono księgowanie dokumentów do 12,5% stawki ryczałtu. Ponadto umożliwiono opcjonalne umieszczenie na wydrukach WDT informacji o zastosowanym kursie. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.252.2018 z dnia 27. października 2018

Dodano możliwość tworzenia korekt korygujących kurs walutowy na fakturach walutowych. Więcej informacji...