Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2018 » Wersja 3.252.2018

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.252.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 27. października 2018)

Umożliwiono wystawianie korekt korygujących kurs walutowy na fakturach walutowych. Na korektach faktur walutowych pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w obszarze okna zestawienia VAT dodano opcję "Koryguj kurs walutowy po korekcie", który powoduje otwarcie okienka, które umożliwia wprowadzenie kursu po korekcie, daty kursu oraz numeru tabeli kursowej. Wprowadzenie kursu skutkuje przeliczeniem wartości dokumentu po korekcie w przeliczeniu na złotówki.

Zmiany w późniejszej wersji 3.253.2018 z dnia 9. listopada 2018

Dodano możliwość zdefiniowania daty sprzedaży na zamówieniach oraz umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji generowanych plików JPK ze schematem. Ponadto umożliwiono sortowanie arkusza inwentaryzacji według dowolnej kolumny arkusza i umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.251.2018 z dnia 21. października 2018

Na oknie edycji dokumentu oraz na wydrukach faktur dodano kolumnę z ceną jednostkową po rabacie. Więcej informacji...