Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2018 » Wersja 3.251.2018

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.251.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 21. października 2018)

Umożliwiono opcjonalne wyliczanie rabatów na dokumentach od cen jednostkowych, a nie jak dotychczas wyłącznie od wartości. W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano opcję "Rabat liczony od pełnej wartości pozycji dokumentu, a nie od ceny jednostkowej" (domyślnie włączony). Włącznie opcji skutkuje, w przypadku zastosowania rabatu w przynajmniej jednej pozycji, pojawieniem się na oknie edycji dokumentu oraz na wydrukach dodatkowej kolumny "Cena po rabacie" zawierającą informację o cenie jednostkowej po zastosowaniu rabatu.