Strona główna » Historia zmian » Sprzedaż i Magazyn » 3.250.2018

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.250.2018

(Data wydania 2018-10-19)

W przypadku generowania JPK_FA dla dokumentów nominowanych w walutach obcych umożliwiono wskazanie czy plik ma zawierać wartości w walucie dokumentu czy wartości przeliczone na złotówki. Na oknie generowania JPK_FA (Rejestr faktur - Generuj jednolity plik kontrolny JPK_FA...) dla faktur nominowanych w walutach pojawia się opcjonalny parametr "Waluta w pliku JPK" umożliwiający wybranie jednej z dwóch opcji: "Przeliczone na złotówki", "Zgodnie z walutą dokumentu". Ten sposób nie umożliwia generowania zbiorczego JPK_FA dla dokumentów w różnych walutach obcych ponieważ specyfikacja JPK_FA definiuję jedną walutę globalnie dla całego zbioru.