Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2018 » Wersja 3.247.2018

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.247.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 21. września 2018)

  • Wprowadzono możliwość korygowania faktur eksportowych. Aby wystawić korektę faktury eksportowej należy na oknie "Rejestr faktur" zaznaczyć fakturę eksportową do skorygowania i na pasku przycisków wcisnąć przycisk "Koryguj". Można również dokument utworzyć poprzez użycie opcji "Dodaj" i wybranie dokumentu z listy.
  • Umożliwiono pobieranie zdefiniowanych w kontrahentach indywidualnych form płatności i ilości dni terminu przy wystawianiu zakupowych.

Zmiany w późniejszej wersji 3.248.2018 z dnia 28. września 2018

Dodano zestawienie sprzedaży według odbiorców oraz zmieniono sposób wybierania kolumny sortującej na oknie edycji dokumentu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.246.2018 z dnia 9. września 2018

Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności plików JPK ze schematem oraz umożliwiono załączanie do plików JPK_VAT miesięcznych raportów fiskalnych. Ponadto umożliwiono przywracanie kolejności pozycji na fakturach według kolejności wprowadzania. Więcej informacji...