Strona główna » Historia zmian » Sprzedaż i Magazyn » 3.246.2018

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.246.2018

(Data wydania 2018-09-09)

  • Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności plików JPK_VAT oraz JPK_FA ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji.
  • Umożliwiono załączanie do plików JPK_VAT miesięcznych raportów fiskalnych. Wybór rodzaju dołączanych raportów wybiera się na oknie wysyłki JPK_VAT (Rejestr VAT - Utwórz i wyślij jednolity plik kontrolny...) w polu "Paragony".
  • Umożliwiono przywracanie kolejności pozycji na fakturach według kolejności wprowadzania. W celu uszeregowania pozycji według kolejności wprowadzania należy kliknąć w kolumnę "Lp" na oknie edycji dokumentu.