Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2018 » Wersja 3.235.2018

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.235.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 29. marca 2018)

  • Umożliwiono sortowanie pozycji na dokumentach względem dowolnej kolumny. W celu posortowania zawartości dokumentu należy kliknąć na oknie edycji dokumentu w nazwę kolumny względem, której mają zostać posortowane dane. Pierwsze kliknięcie powoduje posortowanie zawartości w kierunku rosnącym, a ponowne w kierunku malejącym.
  • Umożliwiono usuwanie z korekt pozycji neutralnych czyli takich, które niczego nie korygują i nie mają żadnego wpływu na wartość, ani treść dokumentu. W celu usunięcia nadmiarowych pozycji należy na oknie edycji korekty w obszarze pozycji kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję "Usuń pozycje neutralne".
  • Na oknie "Towary i usługi" dodano kolumny "Ostatnia cena sprzedaży" i "Ostatnia cena zakupu" zawierające informacje o ostatniej cenie w jakiej został sprzedany lub zakupiony dany towar lub usługa.
  • Na grupowym wydruku faktury do WZ oraz faktury do PZ dodano informacje na temat numerów i dat wystawienia wszystkich dokumentów magazynowych na podstawie, których została utworzona dana faktura do WZ lub faktura do PZ.
  • Zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów dostępnego z menu głównego "Dane". Modyfikacja polega na zmianie wyglądu i zachowania tabeli z danymi, wprowadzeniu możliwości modyfikacji parametrów wyświetlanych kolumn oraz zmianie przycisku generującego UPO.
  • Na oknie podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.