Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 5 » Zmiany w wersji 3.234.2018

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.234.2018

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2018-03-16)

  • Dodano możliwość dokonania rozliczenia dokumentu z poziomu okna "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnego spod prawego przycisku myszy na oknie "Rejestr faktur". Na pasku przycisków okna zestawienia nierozliczonych dokumentów dodano przycisk "Rozlicz" umożliwiający rozliczenie zaznaczonej faktury.
  • Zmieniono zachowanie aplikacji podczas automatycznego dodawania nowego kontrahenta z poziomu okna edycji dokumentu. Dotychczas taki kontrahent dodawany był jednocześnie jako dostawca i odbiorca. Obecnie jeśli kontrahent dodawany jest z poziomu dokumentu sprzedaży zapisywany jest jako odbiorca, a jeśli z poziomu dokumentu zakupu to jako dostawca.