Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2018 » Wersja 3.228.2018

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.228.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 9. stycznia 2018)

  • Umożliwiono wybór typów dokumentów jakie mają być dołączane do jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT. Na oknach Rejestr VAT sprzedaży - Utwórz jednolity plik kontrolny (JPK_VAT)... oraz Rejestr VAT zakupów - Utwórz jednolity plik kontrolny (JPK_VAT)... dodano pole wyboru "Zakres danych" umożliwiające wskazanie czy plik ma zawierać same dokumenty sprzedaży, same dokumenty zakupu czy dokumenty sprzedaży i zakupu.
  • Umożliwiono dołączanie do jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT informacji na temat dobowych raportów fiskalnych. Na oknie Rejestr VAT - Utwórz jednolity plik kontrolny (JPK_VAT)... dodano pole wyboru "Paragony" umożliwiające wybranie czy plik ma zawierać dobowe raporty fiskalne. Wpisy dotyczące dobowych raportów fiskalnych generowane są na podstawie utworzonych w programie paragonów. Opcja dostępna jest wyłącznie w przypadku włączonej obsługi drukarek fiskalnych.
  • Dodano opcję drukowania "Zestawienia magazynu" dostępnego spod prawego przycisku myszy na oknie "Towary i usługi". Możliwe są dwie opcje wydruku. Pierwsza to możliwość wydruku historii obrotu zaznaczonego na zestawieniu towaru lub wydruku całego zestawienia z rozbiciem na poszczególne dokumenty.
  • Na oknie "Towary i usługi" towary dla których nie wystawiono nigdy żadnych dokumentów zakupu miały puste pola "Ostatnia cena zakupu [zł]". Obecnie w przypadku braku dokumentów zakupu z danym towarem pole to przyjmuje cenę zdefiniowaną na ostatniej inwentaryzacji (o ile taka wystąpiła).
  • Umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Opcja pozwala na import plików ZBD uzyskiwanych w wyniku eksportu baz danych z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. W celu zaimportowania kontrahentów należy użyć opcji Kontrahenci - Dane - Pobierz zewnętrzne dane... i wskazać plik z bazą danych programu (Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn, Rachunek, Księga, Ryczałt, Mała Księgowość lub Kreator Pism i Terminarz Kontaktowy).
  • Wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK. Obecnie przy opcjach menu podano w nawiasie typ pliku JPK jaki będzie wygenerowany po kliknięciu opcji (JPK_FA, JPK_VAT).
  • Na oknie edycji dokumentów wprowadzono obsługę skrótu klawiszowego Ctrl + K umożliwiającego szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.