Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.227.2018

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.227.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 5. grudnia 2017)

  • Umożliwiono drukowanie not odsetkowych od nierozliczonych dokumentów.
  • Dodano nowe zestawienia - Wartość sprzedaży według NIP kontrahenta oraz Wartość zakupów według NIP kontrahenta.
  • W Konfiguracji w zakładce "Drukarka fiskalna" dodano parametr "Po wydrukowaniu wysuń szufladę". Użycie parametru w przypadku stosowania drukarki fiskalnej powoduje po zakończonej transakcji wysłanie do drukarki sygnału otwarcia szuflady.
  • Rozszerzono działanie schowka (opcja Edycja - Kopiuj, pod skrótem klawiszowym Ctrl + C). Obecnie dane do schowka kopiowane są też do systemowego schowka tekstowego co umożliwia ich użycie w zewnętrznych aplikacjach, np. w Excelu lub Notatniku. Kopiowane są zawsze zaznaczone wiersze więc w przypadku okien umożliwiających zaznaczenie wielu wierszy możliwe jest skopiowanie całych serii danych. Zawsze w pierwszym wierszu umieszczane są nazwy kolumn rozdzielone tabulatorem, a następnie znajdują się kolejne wiersze danych zaznaczonych kursorem. Kopiowane są wyłącznie te kolumny, które znajdują się w Widoku. Konfigurację kolumn można zmienić w opcją Widok (niebieska ikona na pasku przycisków).

Zmiany w późniejszej wersji 3.226.2018 z dnia 5. grudnia 2017

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.225.2017 z dnia 17. listopada 2017

Poprawiono wyświetlanie nazw certyfikatów przy wysyłce JPK dla których nie ustawiono przyjaznej nazwy oraz wygodę użycia opcji Znajdź i wpisywania tekstów składających się z wielu wierszy. Więcej informacji...