Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.224.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.224.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 31. października 2017)

  • Wprowadzono możliwość korygowania faktur VAT-RR. W celu skorygowania istniejącej faktury VAT-RR należy ją zaznaczyć na oknie "Rejestr dokumentów" i wybrać na pasku przycisków opcję "Koryguj".
  • Umożliwiono zdefiniowanie domyślnego narzutu podczas sprzedaży towarów. Na oknie edycji towaru w sekcji "Ceny" dodano pole edycyjne "Narzut przy sprzedaży [%]" umożliwiające zdefiniowanie domyślnego narzutu, który stosowany będzie przy sprzedaży. Narzut dodawany jest do średniej ceny towaru z ostatnich dostaw. Warunkiem działania opcji jest wyłączony parametr "Przy dodawaniu pozycji do dokumentów sprzedaży podpowiadaj ostatnią cenę sprzedaży" z Konfiguracji z zakładki "Dokumenty", który będąc włączonym podpowiada cenę ostatnio używaną dla danego kontrahenta. Ponadto, aby cena była wyliczona w oparciu o domyślny narzut towar nie może widnieć w indywidualnym cenniku kontrahenta dla którego wystawiany jest dokument.
  • Na oknie edycji inwentaryzacji dodano pole edycyjne "Filtr" umożliwiające filtrowanie towarów na podstawie wprowadzonego ciągu znaków. Filtrowanie odbywa się po nazwie towaru, kodzie kreskowym, kategorii lub cesze. Filtr ma zastosowanie wyłącznie w widoku danych i nie ma zastosowania na wydruku inwentaryzacji.
  • Na oknie rejestru VAT sprzedaży dodano możliwość wygenerowania miesięcznego raportu fiskalnego zawierającego jedną zbiorczą pozycję z całego miesiąca stanowiącą sumę wszystkich zafiskalizowanych dokumentów sprzedaży.

Zmiany w późniejszej wersji 3.225.2017 z dnia 17. listopada 2017

Poprawiono wyświetlanie nazw certyfikatów przy wysyłce JPK dla których nie ustawiono przyjaznej nazwy oraz wygodę użycia opcji Znajdź i wpisywania tekstów składających się z wielu wierszy. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.223.2017 z dnia 20. października 2017

Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka. Więcej informacji...