Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 6 » Zmiany w wersji 3.224.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.224.2017

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-10-31)

  • Wprowadzono możliwość korygowania faktur VAT-RR. W celu skorygowania istniejącej faktury VAT-RR należy ją zaznaczyć na oknie "Rejestr dokumentów" i wybrać na pasku przycisków opcję "Koryguj".
  • Umożliwiono zdefiniowanie domyślnego narzutu podczas sprzedaży towarów. Na oknie edycji towaru w sekcji "Ceny" dodano pole edycyjne "Narzut przy sprzedaży [%]" umożliwiające zdefiniowanie domyślnego narzutu, który stosowany będzie przy sprzedaży. Narzut dodawany jest do średniej ceny towaru z ostatnich dostaw. Warunkiem działania opcji jest wyłączony parametr "Przy dodawaniu pozycji do dokumentów sprzedaży podpowiadaj ostatnią cenę sprzedaży" z Konfiguracji z zakładki "Dokumenty", który będąc włączonym podpowiada cenę ostatnio używaną dla danego kontrahenta. Ponadto, aby cena była wyliczona w oparciu o domyślny narzut towar nie może widnieć w indywidualnym cenniku kontrahenta dla którego wystawiany jest dokument.
  • Na oknie edycji inwentaryzacji dodano pole edycyjne "Filtr" umożliwiające filtrowanie towarów na podstawie wprowadzonego ciągu znaków. Filtrowanie odbywa się po nazwie towaru, kodzie kreskowym, kategorii lub cesze. Filtr ma zastosowanie wyłącznie w widoku danych i nie ma zastosowania na wydruku inwentaryzacji.
  • Na oknie rejestru VAT sprzedaży dodano możliwość wygenerowania miesięcznego raportu fiskalnego zawierającego jedną zbiorczą pozycję z całego miesiąca stanowiącą sumę wszystkich zafiskalizowanych dokumentów sprzedaży.