Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.220.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.220.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 1. września 2017)

Do zestawień dodano cztery nowe raporty. Dwa dla sprzedaży: ilościowa sprzedaż towarów i usług z uwzględnieniem kategorii oraz wartościowa sprzedaż towarów i usług z uwzględnieniem kategorii. Oraz dwa dla zakupów: ilościowy zakup towarów i usług z uwzględnieniem kategorii oraz wartościowy zakup towarów i usług z uwzględnieniem kategorii. Są to raporty tożsame z istniejącymi już raportami lecz zawierające przed nazwami towarów nazwy kategorii do których są przypisane.

Zmiany w późniejszej wersji 3.221.2017 z dnia 22. września 2017

Dodano możliwość utworzenia dobowych raportów fiskalnych oraz wprowadzono możliwość autoryzacji wysyłanych JPK poprzez profil zaufany ePAUP. Ponadto dodano zestawienia sprzedaży i zakupów według identyfikatorów towarów i usług oraz umożliwiono szybkie wywołanie historii obrotu towarem i historii ostatnich dostaw z poziomu okna edycji inwentaryzacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.219.2017 z dnia 27. sierpnia 2017

Poprawiono automatyczne księgowanie rachunków do aplikacji księgowych Księga, Ryczałt oraz Mała Księgowość. Więcej informacji...