Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 7 » Zmiany w wersji 3.220.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.220.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-09-01)

Do zestawień dodano cztery nowe raporty. Dwa dla sprzedaży: ilościowa sprzedaż towarów i usług z uwzględnieniem kategorii oraz wartościowa sprzedaż towarów i usług z uwzględnieniem kategorii. Oraz dwa dla zakupów: ilościowy zakup towarów i usług z uwzględnieniem kategorii oraz wartościowy zakup towarów i usług z uwzględnieniem kategorii. Są to raporty tożsame z istniejącymi już raportami lecz zawierające przed nazwami towarów nazwy kategorii do których są przypisane.