Strona główna » Historia zmian » Sprzedaż i Magazyn » 3.220.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.220.2017

(Data wydania 2017-09-01)

Do zestawień dodano cztery nowe raporty. Dwa dla sprzedaży: ilościowa sprzedaż towarów i usług z uwzględnieniem kategorii oraz wartościowa sprzedaż towarów i usług z uwzględnieniem kategorii. Oraz dwa dla zakupów: ilościowy zakup towarów i usług z uwzględnieniem kategorii oraz wartościowy zakup towarów i usług z uwzględnieniem kategorii. Są to raporty tożsame z istniejącymi już raportami lecz zawierające przed nazwami towarów nazwy kategorii do których są przypisane.