Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 6 » Zmiany w wersji 3.219.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.219.2017

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-08-27)

Poprawiono automatyczne księgowanie dokumentów do aplikacji Księga, Ryczałt oraz Mała Księgowość. Dotychczas w przypadku przenoszenia dokumentów zawierających pozycje nie wybrane z okna "Towary i usługi" księgowały się one zawsze jako "Sprzedaż towarów i usług" lub bez określonej stawki podatku ryczałtowego w przypadku dokumentów sprzedaży oraz jako "Pozostałe wydatki" w przypadku dokumentów zakupu. Powodowało to konieczność ręcznego poprawiania wpisów w programach księgowych. Obecnie pozycje nie wybrane z listy dla których nie określono księgowania w "Towarach i usługach" w sekcji "Księgowanie" księgowane są zgodnie z ustawieniami parametrów Konfiguracji programów księgowych "Domyślna kolumna dla przychodów", "Domyślne zdarzenie gospodarcze dla przychodów" lub "Domyślna stawka ryczałtu" w przypadku dokumentów sprzedaży oraz "Domyślna kolumna dla rozchodów", "Domyślne zdarzenie gospodarcze dla rozchodów" z zakładek "Księga i podatek dochodowy" lub "Ryczałt i podatek od przychodów".