Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 7 » Zmiany w wersji 3.217.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.217.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. sierpnia 2017)

  • Na oknie "Rozliczenia" dodano przycisk "Import wyciągu" umożliwiający automatyczny import wpłat i wypłat z banku na podstawie wyciągu bankowego w formacie MT960. Podczas importu system próbuje powiązać wpłaty z kontrahentami zdefiniowanymi na oknie "Kontrahenci". Jeśli to się nie uda wypełniana jest tylko nazwa kontrahenta na podstawie wyciągu, a użytkownik sam musi wskazać danego kontrahenta z listy. System nie dokonuje automatycznego powiązania wpłat z konkretnymi fakturami. Po stronie użytkownika leży wskazanie dokumentów do poszczególnych pozycji wyciągu bankowego.
  • Rozszerzono zakres informacji podawanych przy pozycjach z inwentaryzacją na oknie "Historia ostatnich dostaw" o rodzaj inwentaryzacji, przedmiot spisu oraz cenę wprowadzoną na inwentaryzacji. Okno "Historia ostatnich dostaw" dostępne jest pod prawym przyciskiem myszy na oknach "Towary i usługi" oraz oknie dodawania lub edycji dokumentu.