Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.217.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.217.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. sierpnia 2017)

  • Na oknie "Rozliczenia" dodano przycisk "Import wyciągu" umożliwiający automatyczny import wpłat i wypłat z banku na podstawie wyciągu bankowego w formacie MT960. Podczas importu system próbuje powiązać wpłaty z kontrahentami zdefiniowanymi na oknie "Kontrahenci". Jeśli to się nie uda wypełniana jest tylko nazwa kontrahenta na podstawie wyciągu, a użytkownik sam musi wskazać danego kontrahenta z listy. System nie dokonuje automatycznego powiązania wpłat z konkretnymi fakturami. Po stronie użytkownika leży wskazanie dokumentów do poszczególnych pozycji wyciągu bankowego.
  • Rozszerzono zakres informacji podawanych przy pozycjach z inwentaryzacją na oknie "Historia ostatnich dostaw" o rodzaj inwentaryzacji, przedmiot spisu oraz cenę wprowadzoną na inwentaryzacji. Okno "Historia ostatnich dostaw" dostępne jest pod prawym przyciskiem myszy na oknach "Towary i usługi" oraz oknie dodawania lub edycji dokumentu.

Zmiany w późniejszej wersji 3.218.2017 z dnia 12. sierpnia 2017

Umożliwiono sporządzenie wydruków raportu kasowego oraz wyciągu bankowego za dowolnie wybrany okres. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.216.2017 z dnia 28. lipca 2017

Umożliwiono podgląd historii obrotem towarem oraz historii ostatnich dostaw z poziomu okna edycji dokumentu oraz umożliwiono sortowanie listy transakcji podczas fakturowania transakcji Allegro. Ponadto dodano możliwość wystawiania zamówień oraz ofert firmom zwolnionym z VAT. Więcej informacji...