Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.216.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.216.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 28. lipca 2017)

  • Umożliwiono podgląd historii obrotem towarem dla poszczególnych pozycji dokumentów z poziomu okna dodawania lub edycji dokumentu. Do menu kontekstowego wywołanego w kontekście pozycji dokumentu dodano opcję "Historia obrotu towarem". Wybranie opcji powoduje otwarcie historii obrotu towarem dla wskazanego towaru.
  • Umożliwiono podgląd historii ostatnich dostaw towaru dla poszczególnych pozycji dokumentów z poziomu okna dodawania lub edycji dokumentu. Do menu kontekstowego wywołanego w kontekście pozycji dokumentu dodano opcję "Historia ostatnich dostaw". Wybranie opcji powoduje otwarcie historii ostatnich dostaw dla wskazanego towaru.
  • Umożliwiono sortowanie transakcji według różnych kryteriów na oknie wyboru transakcji z Allegro do zafakturowania (Dokumenty - Prawy przycisk myszy - Fakturuj transakcje Allegro...). Możliwe jest sortowanie według identyfikatora kupującego, daty transakcji, imienia i nazwiska kupującego oraz formy płatności. Sortowania dokonuje się poprzez kliknięcie nagłówka kolumny tabeli.
  • Dodano możliwość tworzenia ofert oraz ofert walutowych dla firm zwolnionych z VAT. Oferty domyślnie są niewidoczne. Dostępność dokumentów można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów...
  • Dodano możliwość tworzenia zamówień oraz zamówień walutowych dla firm zwolnionych z VAT. Zamówienia domyślnie są niewidoczne. Dostępność dokumentów można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów...

Zmiany w późniejszej wersji 3.217.2017 z dnia 4. sierpnia 2017

Umożliwiono import wpłat i wypłat z banku na podstawie wyciągów bankowych w formacie MT960 oraz rozszerzono zakres informacji podawanych przy pozycjach z inwentaryzacją w historii ostatnich dostaw. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.215.2017 z dnia 21. lipca 2017

Poprawiono algorytm generowania jednolitych plików kontrolnych JPK. Więcej informacji...