Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.212.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.212.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. czerwca 2017)

  • Na oknie dodawania lub edycji wpłaty lub wypłaty w widoku "Rozliczenia" dodano opcję "Rozliczenie za dokumenty handlowe" (domyślnie zawsze włączoną). Wyłączenie opcji pozwala na zapis wpłaty lub wypłaty bez wiązania jej z dokumentami handlowymi wystawionymi w programie. Funkcjonalność ma na celu umożliwianie dodawanie wpłat i wypłat nie powiązanymi z dokumentami (np. wypłat dla pracowników).
  • W przypadku niezdefiniowania dla danego towaru domyślnej kolumny księgowania dla kosztów i użycia tego towaru na fakturze VAT-RR pozycja taka tejże faktury zostanie zaksięgowana domyślnie do kolumny księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu".