Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.211.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.211.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 20. czerwca 2017)

Umożliwiono fiskalizację rachunków oraz dokumentów nominowanych w walutach obcych: faktur walutowych, eksportowych i dostaw wewnątrzwspólnotowych. Fiskalizacji dokonuje się poprzez zaznaczenie dokumentu do fiskalizacji i wybranie opcji "Fiskalizuj dokument" dostępnej pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Rejestr faktur".

Zmiany w późniejszej wersji 3.212.2017 z dnia 30. czerwca 2017

Umożliwiono dodawanie wpłat i wypłat nie powiązanych z dokumentami handlowymi oraz wprowadzono domyślną kolumnę księgowania dla faktur VAT-RR w przypadku niezdefiniowania kolumny. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.210.2017 z dnia 16. czerwca 2017

Umożliwiono definiowanie na dokumentach z odroczonym terminem zapłaty wpłat początkowych o wartość których pomniejszana jest całkowita pozostała kwota do zapłaty. Więcej informacji...