Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 8 » Zmiany w wersji 3.208.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.208.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-06-02)

  • Dla firm zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z podatku od towarów i usług dodano możliwość wystawiania rachunków w walutach obcych. Dokument "Rachunek walutowy" domyślnie jest niewidoczny. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Rachunek walutowy -> Dokument dostępny...
  • Dla firm zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z podatku od towarów i usług wprowadzono możliwość korygowania rachunków walutowych.
  • Zmieniono daty pod jakimi księgowane są dokumenty do ewidencji VAT zakupów i sprzedaży w programach Księga, Ryczałt i Mała Księgowość w przypadku gdy podatnik rozlicza podatek od towarów i usług metodą kasową. Obecnie dokumenty księgowane są w miesiącach zgodnych z terminem zapłaty dokumentu.