Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.207.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.207.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. maja 2017)

  • Dodano możliwość utworzenia zestawienia sprzedaży według form płatności. Raport dostępny jest pod opcją "Zestawienia" dostępną z głównego okna programu.
  • Dodano możliwość utworzenia zestawienia zakupów według form płatności. Raport dostępny jest pod opcją "Zestawienia" dostępną z głównego okna programu.
  • Umożliwiono wywołanie opcji "Fiskalizuj dokument" poprzez użycie skrótu klawiszowego CTRL + I w kontekście zaznaczonego dokumentu na oknie "Rejestr faktur".

Zmiany w późniejszej wersji 3.208.2017 z dnia 2. czerwca 2017

Wprowadzono możliwość wystawiania i korygowania rachunków walutowych oraz zmieniono daty pod jakimi księgowane są dokumenty do rejestrów VAT w przypadku gdy podatnik rozlicza VAT metodą kasową. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.206.2017 z dnia 12. maja 2017

Dodano obsługę protokołu Posnet dla drukarek fiskalnych oraz umożliwiono kodowanie polskich znaków podczas wysyłania do drukarki w formatach ISO-8859-2 oraz Windows-1250. Więcej informacji...