Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.197.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.197.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 20. lutego 2017)

Umożliwiono drukowanie jednostek miar z precyzją do sześciu miejsc po przecinku. Ilość miejsc po przecinku dla jednostek miar można ustawić parametrem "Ilość miejsc po przecinku w JM" znajdującym się w Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi".

Zmiany w późniejszej wersji 3.198.2017 z dnia 25. lutego 2017

Zmieniono sposób księgowania dostaw wewnątrzwspólnotowych przy automatycznym księgowaniu dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży do programów Księga, Ryczałt i Mała Księgowość. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.196.2017 z dnia 11. lutego 2017

Umożliwiono drukowanie faktur walutowych, faktur eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych w języku szwedzkim. Język wydruku można wybrać z listy rozwijanej "Język na wydruku" dostępnej na oknie potwierdzenia wydruku. Więcej informacji...