Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.192.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.192.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. stycznia 2017)

  • Podczas fakturowania transakcji z Allegro umożliwiono wybór do których transakcji mają być utworzone dokumenty. Po wybraniu opcji "Fakturuj aukcje Allegro" i po podaniu danych logowania pojawia się okno zawierające listę wszystkich ostatnich transakcji, nazwy użytkowników, imiona i nazwiska oraz ewentualnie nazwy firm, wartości dokonanych zakupów oraz informacja czy kupujący życzy sobie otrzymać fakturę. Przy każdej transakcji dostępny jest włącznik. Po zaznaczeniu transakcji należy wybrać opcję "Utwórz dokumenty" po którym pojawia się okno wyboru rodzaju dokumentu. Po wybraniu rodzaj dokumentu do zaznaczonych transakcji tworzone są automatycznie dokumenty wybranego rodzaju. Po utworzeniu dokumentów w tle odświeżane jest okno "Rejestr dokumentów", a okno z transakcjami dalej jest aktywne umożliwiając tym samym utworzenie kolejnych dokumentów. Po ponownym zalogowaniu transakcje do których zostały utworzone dokumenty nie są już widoczne na liście.
  • Dodano nowy dokument "Faktura odwrotne obciążenie korekta". Dokument domyślnie jest wyłączony. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura odwrotne obciążenie korekta - Zmień - Dokument dostępny...
  • Umożliwiono szybkie utworzenie faktury odwrotne obciążenie na podstawie istniejącego dokumentu wydania na zewnątrz WZ. W celu utworzenia faktury odwrotne obciążenie na podstawie WZ należy zaznaczyć fakturę na liście dokumentów i wcisnąć opcję "Realizuj" dostępną na pasku przycisków lub pod prawym przyciskiem myszy.
  • Podczas dodawania nowej inwentaryzacji na oknie "Inwentaryzacje" umożliwiono utworzenie inwentaryzacji z cenami przepisanymi z poprzedniej zamkniętej inwentaryzacji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.193.2017 z dnia 17. stycznia 2017

Umożliwiono wysyłkę wielu dokumentów magazynowych i sprzedażowych w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.191.2017 z dnia 8. stycznia 2017

Usprawniono mechanizm nadawania dat sprzedaży oraz dat inwentaryzacji w przypadku dokonania zmiany daty sprzedaży na dokumencie lub zmianie daty inwentaryzacji. Więcej informacji...