Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2016 » Wersja 3.187.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.187.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 25. listopada 2016)

  • Na oknie "Towary i usługi" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zestawienie magazynu". Zestawienie zawiera informacje o przychodach i rozchodach towarów w zadanym okresie czasu oraz spis dokumentów na których wystąpił zakup, sprzedaż, przyjęcia bądź wydanie towaru.
  • Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie zapisania dokumentu z istniejącym numerem. Działanie zabezpieczenia zależne jest od typu dokumentu oraz stanu ustawienia opcji "Stosuj wspólną numerację dla wszystkich rodzajów dokumentów" z Konfiguracji z zakładki "Dokumenty". Dla dokumentów sprzedaży przy wyłączonej wspólnej numeracji weryfikacja odbywa się wyłącznie w zakresie dokumentów tego samego rodzaju, w przeciwnym wypadku weryfikacja odbywa się w zakresie tych samych grup dokumentów. Dla dokumentów zakupu weryfikacja odbywa się w obrębie dokumentów wystawionych temu samemu kontrahentowi.
  • Zmieniono zachowanie pól edycyjnych w przypadku otwarcia zafiskalizowanych lub rozliczonych dokumentów oraz dokumentów wystawionych przed datą ostatniej inwentaryzacji. Dotychczas pola były nieaktywne (wyszarzone) co uniemożliwiało kopiowanie danych zawartych w tych polach. Obecnie kontrolki są w trybie tylko do odczytu co skutkuje tym, że nie można ich edytować, ale można z nich skopiować dane do schowka.
  • Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików (8,5" x 11" przy 72 DPI) oraz ustanowienie rozdzielczości logo na 600 DPI.