Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2016 » Wersja 3.184.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.184.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. października 2016)

  • Dla firm zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT dodano obsługę nowego rodzaju dokumentu sprzedaży - Rachunek do WZ. Dokument ten można utworzyć na podstawie istniejącego dokumentu magazynowego WZ (wydanie na zewnątrz) lub dodać poprzez opcję "Dodaj". Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów.
  • Dla firm zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT dodano obsługę nowego rodzaju dokumentu zakupu - Rachunek do PZ. Dokument ten można utworzyć na podstawie istniejącego dokumentu magazynowego PZ (przyjęcie z zewnątrz) lub dodać poprzez opcję "Dodaj". Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów.
  • Umożliwiono zmianę numeru wystawianych lub edytowanych dokumentów w przypadku stosowania własnej numeracji faktur według wzorca. W przypadku próby modyfikacji numeru wyświetlane jest okno, które umożliwia modyfikację numeru zgodnie ze zdefiniowanym w ustawieniach dokumentów schematem.
  • Zmieniono określenie na fakturach zaliczkowych z "Zapłacona zaliczka" na "Kwota zaliczki".

Zmiany w późniejszej wersji 3.185.2016 z dnia 4. listopada 2016

Wprowadzono możliwość wygenerowania ewidencji VAT zakupów i sprzedaży zawierającą wszystkie rodzaje dokumentów oraz wprowadzono ściślejszą walidację adresu e-mail przy wysyłce dokumentów e-mailem. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania na paragonach fiskalnych ciągów znaków zawierających polskie znaki diakrytyczne. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.183.2016 z dnia 30. września 2016

Umożliwiono korygowanie rachunków zakupowych oraz umożliwiono zmianę dat niezamkniętych inwentaryzacji. Ponadto umożliwiono kopiowanie wielu faktur oraz wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie procesów obliczeń. Więcej informacji...