Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 11 » Zmiany w wersji 3.182.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.182.2016

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2016-09-23)

  • Dodano możliwość wygenerowania obrazującego wielkość wypracowanej marży względem osób wystawiających dokument. Opcja dostępna jest w "Zestawienia" pod pozycją "Zestawienia marży według osoby wystawiającej".
  • Wprowadzono pełne naliczenie marży i narzutu w dokumentach sprzedaży na których znajdują się towary złożone ze składników.
  • Wprowadzono mechanizm zabezpieczający w przypadku próby sprzedaży towaru składającego się ze składników dla którego przekroczona zostanie ilość dostępnych w magazynie składników. Mechanizm aktywny jest wyłącznie w przypadku włączenia opcji "Ostrzegaj przed realizacją ilości, która spowoduje przekroczenie dostępnego stanu" w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty".
  • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.