Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2016 » Wersja 3.182.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.182.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 23. września 2016)

  • Dodano możliwość wygenerowania obrazującego wielkość wypracowanej marży względem osób wystawiających dokument. Opcja dostępna jest w "Zestawienia" pod pozycją "Zestawienia marży według osoby wystawiającej".
  • Wprowadzono pełne naliczenie marży i narzutu w dokumentach sprzedaży na których znajdują się towary złożone ze składników.
  • Wprowadzono mechanizm zabezpieczający w przypadku próby sprzedaży towaru składającego się ze składników dla którego przekroczona zostanie ilość dostępnych w magazynie składników. Mechanizm aktywny jest wyłącznie w przypadku włączenia opcji "Ostrzegaj przed realizacją ilości, która spowoduje przekroczenie dostępnego stanu" w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty".
  • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.183.2016 z dnia 30. września 2016

Umożliwiono korygowanie rachunków zakupowych oraz umożliwiono zmianę dat niezamkniętych inwentaryzacji. Ponadto umożliwiono kopiowanie wielu faktur oraz wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie procesów obliczeń. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.181.2016 z dnia 16. września 2016

Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji. Więcej informacji...