Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2016 » Wersja 3.181.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.181.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. września 2016)

Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.182.2016 z dnia 23. września 2016

Dodano możliwość wygenerowania zestawienia marży według osób wystawiających dokument oraz wprowadzono pełne naliczenie marży i narzutu w dokumentach sprzedaży na których znajdują się towary złożone ze składników. Ponadto wprowadzono mechanizm zabezpieczający w przypadku próby sprzedaży towaru składającego się ze składników dla którego przekroczona zostanie ilość dostępnych w magazynie składników oraz zmodyfikowano sposób aktualizacji aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.180.2016 z dnia 8. września 2016

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...