Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2016 » Wersja 3.168.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.168.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 27. kwietnia 2016)

  • Wprowadzono możliwość definiowania własnych pól dodatkowych dla kontrahentów oraz towarów i usług. Opcja ma na celu uelastycznienie aplikacji poprzez możliwość nadawania kontrahentom oraz towarom i usługom cech i atrybutów charakterystycznych dla różnych branż biznesowych jak również zindywidualizowanie programu do potrzeb poszczególnych Użytkowników.

    Do menu pod przyciskiem "Słowniki" dodano opcje "Pola dodatkowe dla kontrahentów" oraz "Pola dodatkowe dla towarów i usług". Wejście w opcje powoduje otwarcie okien umożliwiających zdefiniowanie pól dodatkowych dla kontrahentów lub towarów i usług. Pola dodatkowe mogą przyjmować jeden z kilku typów: krótki tekst, liczba, data, logiczny (tak/nie) lub długi tekst. Ponadto możliwe jest ustanowienie pola wymaganym oraz wyłączenie go, aby było niedostępne. W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych pojawiają się one jako nowe kolumny w widoku danych na oknach "Kontrahenci" lub "Towary i usługi". Ponadto na oknie dodawania lub edycji kontrahenta lub towaru i usługi pojawia się zakładka "Pola dodatkowe" po wejściu w którą znajdują się nowe pola edycyjne zdefiniowane jako pola dodatkowe.
  • Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.