Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 19 » Zmiany w wersji 2.97.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.97.2014

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 9. stycznia 2014)

  • Na oknie "Towary i usługi" dodano do widoku tabeli kolumnę "Ostatnia cena zakupu netto [zł]" zawierającą ostatnią cenę zakupu danego towaru lub usługi znajdującą się na ostatnim dokumencie zakupu lub przyjęcia.
  • Na oknie "Towary i usługi" dodano do widoku tabeli kolumnę "Średnia cena zakupu netto [zł]" zawierającą średnią cenę zakupu danego towaru lub usługi wyliczoną w oparciu o wszystkie znajdujące się w programie dokumenty zakupu lub przyjęcia.
  • Na oknie "Towary i usługi" dodano do widoku tabeli kolumnę "Średnia cena zakupu netto ostatnich dostaw [zł]" oraz "Średnia cena zakupu brutto ostatnich dostaw [zł]" zawierające średnie ceny zakupu danego towaru wyliczone w oparciu o ostatnie znajdujące się w programie dokumenty zakupu lub przyjęcia. Do wyliczenia średniej ceny brane są dokumenty do ilości towaru znajdującego się aktualnie w magazynie.
  • Podczas tworzenia nowej inwentaryzacji umożliwiono wybranie do inwentaryzacji średnich cen zakupu z ostatnich dostaw.