Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2013 » Wersja 2.89.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.89.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. października 2013)

  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Na oknie wyboru towaru pokazuj tylko towary z dodatnim stanem magazynowym". Włączenie parametru powoduje ukrywanie towarów z zerowym i ujemnym stanem magazynowym na oknie wyboru towaru podczas dodawania pozycji do dokumentu.
  • Dodano możliwość drukowania not odsetkowych dla wybranych dokumentów. W celu wydrukowania noty należy zaznaczyć dokument lub dokumenty na oknie "Rejestr faktur", a następnie z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Drukuj notę odsetkową".
  • Umożliwiono drukowanie zbiorczych wezwań do zapłaty dla wielu dokumentów. W celu wydrukowania zbiorczego wezwania do zapłaty należy zaznaczyć dokumenty tego samego kontrahenta na oknie "Rejestr faktur", a następnie z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Drukuj wezwanie do zapłaty".
  • Na wydrukach faktur zaliczkowych i końcowych dodano dodatkowe zestawienie VAT wyliczone dla całości dokumentu bez uwzględnienia zaliczki.
  • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
  • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.
  • Wprowadzono mechanizm pomocy kontekstowej. Na większości okien dodano przyciski "Pomoc". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie systemu Pomocy na rozdziale opisującym aktualnie otwarte okno i funkcjonalność.

Zmiany w późniejszej wersji 2.90.2013 z dnia 14. listopada 2013

Dodano obsługę dokumentów zakupu walutowych (faktura walutowa, faktura korekta walutowa, nabycie wewnątrzwspólnotowe) oraz umożliwiono zdefiniowanie kodów SWIFT dla kont bankowych. Ponadto umożliwiono szybkie zrobienie rabatu dla całego dokumentu oraz szybką zmianę sposobu wyliczania cen (od netto lub od brutto) z poziomu edycji dokumentu. Wprowadzono również możliwość ukrywania na liście towarów i usług kartotek z ujemnym lub zerowym stanem magazynowym. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.88.2013 z dnia 4. października 2013

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...