Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2013 » Wersja 2.89.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.89.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. października 2013)

  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Na oknie wyboru towaru pokazuj tylko towary z dodatnim stanem magazynowym". Włączenie parametru powoduje ukrywanie towarów z zerowym i ujemnym stanem magazynowym na oknie wyboru towaru podczas dodawania pozycji do dokumentu.
  • Dodano możliwość drukowania not odsetkowych dla wybranych dokumentów. W celu wydrukowania noty należy zaznaczyć dokument lub dokumenty na oknie "Rejestr faktur", a następnie z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Drukuj notę odsetkową".
  • Umożliwiono drukowanie zbiorczych wezwań do zapłaty dla wielu dokumentów. W celu wydrukowania zbiorczego wezwania do zapłaty należy zaznaczyć dokumenty tego samego kontrahenta na oknie "Rejestr faktur", a następnie z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Drukuj wezwanie do zapłaty".
  • Na wydrukach faktur zaliczkowych i końcowych dodano dodatkowe zestawienie VAT wyliczone dla całości dokumentu bez uwzględnienia zaliczki.
  • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
  • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.
  • Wprowadzono mechanizm pomocy kontekstowej. Na większości okien dodano przyciski "Pomoc". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie systemu Pomocy na rozdziale opisującym aktualnie otwarte okno i funkcjonalność.