Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2013 » Wersja 2.86.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.86.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. września 2013)

  • Podczas dodawania nowego kontrahenta z poziomu okna "Kontrahenci" wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta z Internetu w przypadku podania numeru NIP. Po opuszczeniu pola edycji "NIP" następuje próba automatycznego pobrania pozostałych danych z internetowej bazy firm.
  • Podczas dodawania nowego towaru z poziomu okna "Towary i usługi" wprowadzono automatyczne pobieranie pełnej nazwy towaru z Internetu w przypadku podania numeru kodu kreskowego. Po opuszczeniu pola edycji "Kod kreskowy" następuje próba automatycznego pobrania nazwy towaru z internetowej bazy towarów.
  • W celu przyśpieszenia wystawiania dokumentów wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP. Podczas tworzenia nowego dokumentu i wpisaniu oraz opuszczeniu pola "NIP" następuje próba odnalezienia pozostałych danych kontrahenta w spisie Kontrahentów. Jeśli to się nie powiedzie następuje próba odnalezienia danych we wcześniej wystawionych dokumentach. Na końcu następuje próba pobrania danych kontrahenta z internetowej bazy firm.

Zmiany w późniejszej wersji 2.87.2013 z dnia 23. września 2013

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.85.2013 z dnia 6. września 2013

Umożliwiono przypisanie indywidualnych rabatów i terminów płatności kontrahentom oraz wprowadzono możliwość grupowego drukowania dokumentów. Więcej informacji...