Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 20 » Zmiany w wersji 2.85.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.85.2013

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2013-09-06)

  • Na oknie edycji kontrahenta wprowadzono zakładki: "Dane kontrahenta" oraz "Indywidualne warunki". Zakładka "Dane kontrahenta" zawiera pola z danymi firmy. Zakładka "Indywidualne warunki" pozwala na przypisanie indywidualnego rabatu danemu kontrahentowi oraz przypisanie indywidualnego terminu płatności dla dokumentów z odroczonym terminem zapłaty wystawianych temu kontrahentowi. W przypadku tworzenia dokumentu dla kontrahenta ze zdefiniowanymi indywidualnymi warunkami termin płatności oraz rabat ustawiają się zgodnie z tym co zdefiniowano w danych kontrahenta.
  • Umożliwiono zaznaczanie kursorem wielu dokumentów na raz na oknie "Rejestr faktur". Aby zaznaczyć więcej niż jeden dokument należy kliknąć kursorem myszy w te dokumenty z jednocześnie wciśniętym klawiszem CTRL. Zaznaczenie więcej niż jednego dokumentu powoduje wyświetlanie na pasku podsumowania widoku sumy wszystkich zaznaczonych dokumentów.
  • Wprowadzono możliwość grupowego drukowania dokumentów. W przypadku zaznaczenia wielu dokumentów i wciśnięciu przycisku "Drukuj" do drukarki wysyłane są wszystkie zaznaczone dokumenty i drukowane jednocześnie.
  • Wprowadzono możliwość grupowego zapisu dokumentów do plików PDF. W przypadku zaznaczenia wielu dokumentów i wybraniu opcji "Zapisz do PDF" dostępnej pod prawym przyciskiem myszy generowane są grupowo pliki PDF zawierające zaznaczone dokumenty.
  • Po wybraniu towaru z listy z poziomu okna dodawania pozycji do dokumentu wprowadzono podpowiadanie ilości dostępnej w magazynie. Przy opisie pola "Ilość" w nawiasie pokazuje się dostępna maksymalna ilość.
  • Na oknie "Towary i usługi" dodano do widoku tabeli kolumny "Ostatnia cena zakupu brutto [zł]" oraz "Średnia cena zakupu brutto [zł]".