Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2013 » Wersja 2.85.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.85.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. września 2013)

  • Na oknie edycji kontrahenta wprowadzono zakładki: "Dane kontrahenta" oraz "Indywidualne warunki". Zakładka "Dane kontrahenta" zawiera pola z danymi firmy. Zakładka "Indywidualne warunki" pozwala na przypisanie indywidualnego rabatu danemu kontrahentowi oraz przypisanie indywidualnego terminu płatności dla dokumentów z odroczonym terminem zapłaty wystawianych temu kontrahentowi. W przypadku tworzenia dokumentu dla kontrahenta ze zdefiniowanymi indywidualnymi warunkami termin płatności oraz rabat ustawiają się zgodnie z tym co zdefiniowano w danych kontrahenta.
  • Umożliwiono zaznaczanie kursorem wielu dokumentów na raz na oknie "Rejestr faktur". Aby zaznaczyć więcej niż jeden dokument należy kliknąć kursorem myszy w te dokumenty z jednocześnie wciśniętym klawiszem CTRL. Zaznaczenie więcej niż jednego dokumentu powoduje wyświetlanie na pasku podsumowania widoku sumy wszystkich zaznaczonych dokumentów.
  • Wprowadzono możliwość grupowego drukowania dokumentów. W przypadku zaznaczenia wielu dokumentów i wciśnięciu przycisku "Drukuj" do drukarki wysyłane są wszystkie zaznaczone dokumenty i drukowane jednocześnie.
  • Wprowadzono możliwość grupowego zapisu dokumentów do plików PDF. W przypadku zaznaczenia wielu dokumentów i wybraniu opcji "Zapisz do PDF" dostępnej pod prawym przyciskiem myszy generowane są grupowo pliki PDF zawierające zaznaczone dokumenty.
  • Po wybraniu towaru z listy z poziomu okna dodawania pozycji do dokumentu wprowadzono podpowiadanie ilości dostępnej w magazynie. Przy opisie pola "Ilość" w nawiasie pokazuje się dostępna maksymalna ilość.
  • Na oknie "Towary i usługi" dodano do widoku tabeli kolumny "Ostatnia cena zakupu brutto [zł]" oraz "Średnia cena zakupu brutto [zł]".

Zmiany w późniejszej wersji 2.86.2013 z dnia 18. września 2013

W celu przyśpieszenia pracy z programem wprowadzono automatyczne pobieranie nazw firm oraz towarów z internetowych baz danych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.84.2013 z dnia 16. sierpnia 2013

Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF. Rozszerzono również ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług na oknie "Towary i usługi" oraz w pozycjach faktur. Więcej informacji...