Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2013 » Wersja 2.84.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.84.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. sierpnia 2013)

  • Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
  • Rozszerzono ilość dopuszczalnych znaków w nazwie towaru lub usługi na oknie "Towary i usługi".
  • Rozszerzono ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług w pozycjach faktur.
  • Wprowadzono zmianę polegającą na zapamiętywaniu ostatniego wpisanego numeru rachunku bankowego nie globalnie dla wszystkich rodzajów dokumentów lecz osobno dla każdego rodzaju dokumentu. Uwaga! Przy wystawianiu nowych dokumentów może być konieczne ponowne wskazanie numeru rachunku bankowego.

Zmiany w późniejszej wersji 2.85.2013 z dnia 6. września 2013

Umożliwiono przypisanie indywidualnych rabatów i terminów płatności kontrahentom oraz wprowadzono możliwość grupowego drukowania dokumentów. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.83.2013 z dnia 2. sierpnia 2013

Umożliwiono import baz danych z programu Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek oraz umożliwiono sporządzenie wydruku stanów ilościowych na dany dzień. Ponadto zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych oraz zapłaconych. Więcej informacji...