Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2013 » Wersja 2.83.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.83.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. sierpnia 2013)

  • Umożliwiono import baz danych z programu Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek (opcja Dane - Import bazy danych). Dotychczasowa baza danych jest zastępowana danymi pochodzącymi z programu Rachunek.
  • Na oknie Towary i usługi - Stany ilościowe na dany dzień... dodano przycisk "Drukuj". Wybranie opcji umożliwia wydrukowanie wygenerowanego zestawienia.
  • Zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych oraz zapłaconych w tabeli na oknie "Rejestr faktur". Dotychczas dokumenty rozliczone oraz zapłacone zawierały w kolumnie napis "Tak", który obecnie zamieniony został na zieloną ikonę.

Zmiany w późniejszej wersji 2.84.2013 z dnia 16. sierpnia 2013

Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF. Rozszerzono również ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług na oknie "Towary i usługi" oraz w pozycjach faktur. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.82.2013 z dnia 28. czerwca 2013

Dodano opcję pozwalającą sprawdzić stany ilościowe towarów na zadany dzień oraz zmieniono dzień z którego pobierane są kursy walut dla korekty faktury walutowej. Zmieniono również umiejscowienie na wydruku etykiety "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" w zależności od zdefiniowanej w Konfiguracji czcionki i jej rozmiaru. Ponadto do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz poprawiono stabilność działania wersji portable. Więcej informacji...