Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 20 » Zmiany w wersji 2.82.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.82.2013

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2013-06-28)

  • Na oknie "Towary i usługi" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Stany ilościowe na dany dzień". Opcja pozwala na wyliczenie ilości towarów według stanu na zadany dzień.
  • Zmieniono dzień z którego pobierane są kursy walut dla korekty faktury walutowej. Obecnie przyjmowana jest data taka sama jak na fakturze korygowanej.
  • Zmieniono umiejscowienie na wydruku etykiety "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" w zależności od zdefiniowanej w Konfiguracji czcionki i jej rozmiaru. W przypadku dużych czcionek napis ten umieszczany jest nad tabelą z pozycjami dokumentu.
  • Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości zestawienia.
  • Poprawiono stabilność działania wersji na pendrive (portable).