Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2013 » Wersja 2.82.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.82.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 28. czerwca 2013)

  • Na oknie "Towary i usługi" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Stany ilościowe na dany dzień". Opcja pozwala na wyliczenie ilości towarów według stanu na zadany dzień.
  • Zmieniono dzień z którego pobierane są kursy walut dla korekty faktury walutowej. Obecnie przyjmowana jest data taka sama jak na fakturze korygowanej.
  • Zmieniono umiejscowienie na wydruku etykiety "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" w zależności od zdefiniowanej w Konfiguracji czcionki i jej rozmiaru. W przypadku dużych czcionek napis ten umieszczany jest nad tabelą z pozycjami dokumentu.
  • Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości zestawienia.
  • Poprawiono stabilność działania wersji na pendrive (portable).

Zmiany w późniejszej wersji 2.83.2013 z dnia 2. sierpnia 2013

Umożliwiono import baz danych z programu Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek oraz umożliwiono sporządzenie wydruku stanów ilościowych na dany dzień. Ponadto zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych oraz zapłaconych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.81.2013 z dnia 7. czerwca 2013

Dodano kolumnę "Ilość dni po terminie" w widoku danych na oknie "Rejestr faktur" oraz umożliwiono wydrukowanie wezwania do zapłaty. Ponadto dołączono do programu instrukcję obsługi w wersji elektronicznej oraz poprawiono stabilość pracy programu. Więcej informacji...