Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2013 » Wersja 2.79.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.79.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 29. marca 2013)

  • Na oknie edycji spłaty (opcja "Rozlicz" na oknie "Rejestr faktur") dodano opcję "Drukuj". Opcja pozwala na sporządzenie wydruku KP lub KW dla zaznaczonej spłaty.
  • Pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Rejestr faktur" dodano opcję "Drukuj dokument kasowy". Wybranie opcji dla dokumentu z odroczonym terminem płatności powoduje otwarcie okna edycji spłat, a dla dokumentu gotówkowego powoduje wydrukowanie KP lub KW.
  • Na oknie edycji faktury zaliczkowej w sekcji "Płatność" oraz na wydruku faktury zaliczkowej dodano pole "Data otrzymania zaliczki".
  • Na oknie "Rejestr faktur" dodano do tabeli danych pole "Data otrzymanai zaliczki".
  • Na oknie "Rejestry VAT" dodano rejestr VAT dla faktur detalicznych.
  • Wprowadzono automatyczne nadawanie numerów dokumentom PW i RW.