Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2013 » Wersja 2.78.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.78.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. marca 2013)

  • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
  • Umożliwiono stosowanie wspólnej numeracji dla wszystkich dokumentów sprzedaży. W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Stosuj wspólną numerację dla wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży".
  • Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.79.2013 z dnia 29. marca 2013

Dodano możliwość sporządzania wydruków KP (kasa przyjęła), dodano pole "Data otrzymania zaliczki" dla faktur zaliczkowych, dodano rejestr VAT dla faktur detalicznych oraz wprowadzono automatyczne numerowanie dokumentów PW i RW. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.77.2013 z dnia 12. lutego 2013

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...