Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2012 » Wersja 2.64.2012

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.64.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 20. sierpnia 2012)

  • Przeorganizowano zakładkę "Dokumenty" w Konfiguracji poprzez przeniesienie pola "Treść uwag dodawanych do dokumentów" do nowej zakładki "Uwagi do dokumentów".
  • W Konfiguracji dodano nową zakładkę "Uwagi do dokumentów". Można tam zdefiniować treść stałych uwag dodawanych do dokumentów oraz ustalić sposób ich wyrównania na wydruku.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.65.2012 z dnia 7. września 2012

W rejestrze faktur wyróżniono czerwoną czcionką dokumenty nierozliczone. Wprowadzono także możliwość ręcznego poprawiania automatycznie nadanego numeru dokumentu oraz możliwość zdefiniowania automatycznie dodawanego przedrostka do numeru dokumentu. Dodano również opcję pozwalającą wyświetlić dokumenty wystawione tylko dla konkretnego kontrahenta oraz dodano zestawienia sprzedaży i zakupów według walut. Ponadto zmieniono zachowanie filtrów na głównych widokach danych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.63.2012 z dnia 30. lipca 2012

Wprowadzono możliwość nominowania listy towarów i usług w dowolnej walucie. Umożliwiono również identyfikację rolników ryczałtowych przy pomocy numeru NIP. Umożliwiono również podgląd dokumentu z poziomu okna z historią obrotu towarem. Więcej informacji...