Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2012 » Wersja 2.63.2012

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.63.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. lipca 2012)

  • Wprowadzono możliwość nominowania listy towarów i usług w dowolnej walucie. W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano pole "Waluta w której nominowane są ceny" (domyślnie PLN). Od ustawienia tego pola zależy w jakiej walucie nominowany będzie cennik towarów i usług. Podczas dodawania pozycji do dokumentu ceny przeliczane są według (lub względem) kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia dokumentu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano przełącznik "Do identyfikacji rolników ryczałtowych używaj numeru PESEL". W przypadku włączenia tego parametru na oknie edycji faktury VAT-RR oraz na wydruku faktury VAT-RR zamiast numeru NIP drukowany jest numer PESEL. Oprócz tego na oknie "Kontrahenci" oraz na oknie edycji kontrahenta pole "NIP" zastąpione jest wtedy etykietą "NIP lub PESEL".
  • Na oknie "Historia obrotów towarem" dodano przycisk "Pokaż dokument", który umożliwia otwarcie i podgląd zaznaczonego na liście dokumentu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.64.2012 z dnia 20. sierpnia 2012

W Konfiguracji dodano nową zakładkę "Uwagi do dokumentów". Można tam zdefiniować treść stałych uwag dodawanych do dokumentów oraz ustalić sposób ich wyrównania na wydruku. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.62.2012 z dnia 11. lipca 2012

Wprowadzono automatyczne korygowanie numeru dokumentu w przypadku zmiany daty wystawienia oraz umożliwiono zmianę algorytmu wyliczania zestawienia VAT na fakturach. Ponadto umożliwiono szybkie dostosowanie programu do wystawiania rachunków dla firm zwolnionych z VAT. Więcej informacji...